Pozycja: offcanvas
Styl: outline

Zużywanie się maszyn przemysłowych jest problemem bardzo złożonym. Z jednej strony podlegają one normalnej eksploatacji, która zależy od poszczególnych podzespołów i częstotliwości przeprowadzanych procesów, a z drugiej stają się po prostu za stare wobec nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nowe urządzenia coraz bardziej wspierają się elektroniką i informatyką. W jaki sposób można wyliczyć właściwy czas remontu maszyn przemysłowych?

Problemy z oceną zużycia maszyn 

Zużycie techniczne maszyn wynika z oddziaływania różnych czynników, które dodatkowo są zależne od czasu i intensywności. Co więcej, naturalny proces eksploatacji jest różny dla poszczególnych urządzeń. Stąd też trudno wyliczyć dokładny okres do przeprowadzania remontu. Najczęściej dokonuje się oględzin, prób działania, pomiarów i pomocniczych testów. Tak uzyskuje się cechy mierzalne o charakterze konstrukcyjnym, geometrycznym, materiałowym i wytwórczym. Jednak ocena stanu technicznego prowadzona jest też na podstawie aktualnych warunków pracy. To właśnie przeprowadzanie częstych napraw usterek oraz niska wydajność w stosunku do pierwotnych parametrów zazwyczaj są symptomem do przeprowadzenia remontów.

Zużycie techniczne częściowe i całkowite 

Poziom zużycia wybranych podzespołów maszyny można także zbadać na podstawie rejestrów w karcie opisu stanu technicznego. Znajdują się w niej m.in. data wprowadzenia do pracy, zakres i koszt dokonywanych napraw, częstotliwość wymiany płynów i części eksploatacyjnych. Poszczególne podzespoły mają graniczną wartość zużycia, co wpływa na ustalenie maksymalnego okresu eksploatacji przez producenta. Po przekroczeniu tych wielkości użytkowanie powinno zostać wstrzymane, ponieważ urządzenie może być w stanie niesprawności, co grozi spowodowaniem wypadku. Wtedy przeważnie jest niezbędny gruntowny remont maszyny przemysłowej.

Stopień zużycia technicznego wpływa na wartość urządzenia, a koszty dokonywanych napraw na opłacalność przedłużania jej żywotności. Procentowe zestawienia dla każdego z rodzajów maszyn utrudniają dokonywanie takich obliczeń. Choć nie ma ogólnych reguł dotyczących szacowania zużycia, można spotkać się z pewnymi metodami, które pomagają rozwiązać ten problem.